Full de responsabilitat de la sortida

Per inscriure's a l'activitat omple el full de responsabilitat de la sortida

Declaro sota la meva responsabilitat  Ets sòci/a?

  Vehicle personal


  Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, compleixo els requisits de salut següents:  Com a participant en l’excursió, reconec:

  a) haver estat informats degudament del recorregut i dificultat de l’excursió.

  b) trobar-se en un estat físic adequat i portar l’equipament necessari per desenvolupar correctament l’activitat.

  c) es comprometen a anar en grup i seguir el camí traçat per l’organitzador.